Arena

KBT Trialarena ligg i Norheimsund, på grusbanen på Haugamyrane. Følgje skilting frå sentrum.

Arenaen ligg omlag 800 m frå sentrum og alle dei fasilitetane ein finn der (inkl. hotell).

Adresse: Haugamyrvegen 85, 5600 Norheimsund.

GPS-koordinatar: 60.368027, 6.141021

Parkering
Gode høve for parkering rett ved området.