Her er informasjon om dei nye klassane for 2017. Alle er aldersbestemte, men med visse unntak.

 • Rekrutt
  • Alder: 6-10 år.
  • Kun frå rittarrangøren sin region.
  • Lisens: Gratis.
 • Born
  • Alder: 11-13 år.
  • Lisens for 11-12 år: Gratis.
  • Lisens for 13 år: Ungdomslisens eingongs- eller heilårslisens.
  • Må ha heilårslisens for samanlagtpoeng.
 • Kvinner open
  • Alder: 11 år og oppover.
  • Lisens for 11-12 år: Gratis.
  • Lisens for 13 år og oppover: Eingongs- eller heilårslisens.
  • Må ha heilårslisens for samanlagtpoeng.
 • Ungdom
  • Alder: 14-16 år.
  • Lisens: Eingongs- eller heilårslisens.
  • Må ha heilårslisens for samanlagtpoeng.
 • Sport open
  • Alder: 17 år og oppover.
  • Lisens: Eingongs- eller heilårslisens.
  • Må ha heilårslisens for samanlagtpoeng.
 • Junior
  • Alder: 17-18 år.
  • Lisens: Må ha heilårslisens.
  • Kun poeng på blå, raude og gule portar/piler.
 • Elite
  • Alder: 19 år og oppover.
  • Lisens: Må ha heilårslisens.
  • Kun poeng på raude og gule portar/piler.
 • Master
  • Alder: 30 år og oppover.
  • Lisens: Må ha heilårslisens.

Junior og elite vil sannsynlegvis følgje det tidlegare reglementet pga. NM er gjev poeng på den offisielle UCI-rangeringen.