Lørdag (NC 1):

  • Registrering: Kl. 13:30 til 14:30.
  • Deltagermøte: Kl. 14:30.
  • Rittstart gruppe 1 (rekrutt, barn, ungdom, kvinner): Kl. 15:00.
  • Rittstart gruppe 2 (sport åpen, junior, elite, master): Kl. 17:00.
  • Premieutdeling: Rett etter siste deltager er ferdig (ca. 18:30).

Søndag (NC 2/NM):

  • Registrering: Kl. 10:30 til 11:30.
  • Deltagermøte: Kl. 11:30.
  • Rittstart gruppe 1 (rekrutt, barn, ungdom, kvinner): Kl. 12:00.
  • Rittstart gruppe 2 (sport åpen, junior, elite, master): Kl. 14:00.
  • Premieutdeling: Rett etter siste deltager er ferdig (ca. 15:30).

Programoppsettet er likt på alle NC-ritt og NM, så fremt ingenting annet er spesifisert.