RITTINFO

Startkontigenter og frister

Påmelding på nett (16 år og yngre): kr. 160 per ritt/kr. 300,- for begge.

Påmelding på nett (17 år og eldre): kr. 260,- per ritt/kr. 500,- for begge.

Standard påmeldingsfrist er tirsdag 23:59 i rittuken. Etter dette øker startkontigenten med kr. 50 per ritt uansett alder.

Etterpåmelding skjer enten på nett eller i sekretariatet på rittdagen.

Startkontigenten betales med Vipps i sekretariatet på rittdagen.


Reglement

Standard UCI-reglement med et norsk særtillegg:

Feil som før hadde gitt ett straffepoeng, akkumuleres ikke, men påvirker kun om man får bonuspoeng eller ikke. Feil som før hadde gitt fem straffepoeng, resulteter i at syklisten må forlate seksjonen. Man beholder alle bonuspoeng som gis underveis.

Man får bonuspoeng for hver port man passerer feilfritt. Valgfritt linjevalg*.

Grønn port: 1 poeng;

Blå port: 2 poeng;

Rød port: 4 poeng;

Gul port: 10 poeng.

* Elite kan kun sykle gule porter, og junior kan kun sykle gule og røde porter.

Maksimaltid per seksjon: To minutter. Ingen tidsprikker, ut av seksjonen når maksimaltiden passeres.


Seksjoner og runder

Fem seksjoner og tre runder for alle klasser.

Nytt poengkort hver runde.