priser og frister

Påmelding online (17 år og eldre): kr. 260,- per ritt/kr. 500,- for begge.

Påmelding online (16 år og yngre): kr. 160 per ritt/kr. 300,- for begge.

Online påmelding stenger tirsdag 23:59 i rittuken. Etter dette øker startkontigenten med kr. 50 per ritt uansett alder.

Vipps eller kortbetaling i sekretariatet ved registrering på arenaen.


Reglement

Standard UCI-reglement med et norsk særtillegg:

Man får bonuspoeng for hver port man passerer feilfritt. Valgfritt linjevalg.

Grønn port: 1 poeng;

Blå port: 2 poeng;

Rød port: 4 poeng;

Gul port: 10 poeng.

Maksimaltid per seksjon: To minutter. Ingen tidsprikker, ut av seksjonen når maksimaltiden passeres.


Seksjoner og runder

Fem seksjoner og tre runder for alle klasser.

Nytt poengkort hver runde.